Tesárik alebo tipy ako sa ho zbaviť

Tesárik patrí do čeľade Tesárikovitých a okrem toho najznámejšieho, tesárika krovového, je viac ako 20 000 druhov. Na prvý pohľad ide o nenápadného a neškodného chrobáka, ktorý vyniká dlhými tykadlami a okrem Českej republiky, zriedka Európy je možné ho nájsť i v Ázii, Amerike alebo v Austrálii. Väčšina tesárikov potrebuje k svojmu životu drevnatý porast, ideálne je drevo vlhké, ďalej spráchnivelé pne alebo porezané kmene stromov. Avšak tesárik nepohrdne ani drevom spracovaným.

Najrozšírenejšie druhy tesárika

V rámci Českej republiky je najrozšírenejší tesárik krovový, smrekový, skladový, fialový alebo dubový. Ako názov napovedá, nájdeme ich v porastoch ihličnatých i listnatých stromov. Pokiaľ do dreva už preniknú a dôjde k nakladeniu vajíčok a vyliahnutí lariev, je nutné drevo čo najskôr chemicky alebo fyzikálne ošetriť. K tomuto sa využívajú predovšetkým preparáty, ktoré sú schválené a neohrozujú svojimi účinkami nikoho ďalšieho.

Tesárik krovový je v našich končinách ten najznámejší, pokiaľ dôjde k napadnutiu dreva larvami, je možné po odstránení kôry zbadať drobné jamky. Tento chrobák je z hľadiska človeka škodca, ktorý je najväčšou hrozbou pre ihličnany. Typické je pre neho čierne lesklé sfarbenie, drobné chĺpky v okolí hlavy a jemné tmavé tykadlá. Napadá neopracované drevo smrekov, jedlí, smrekovca, borovíc a napríklad aj drevostavby alebo krovy domov. Nepohrdne ani nosnými trámami striech alebo palivovým drevom.

Keď samice objavia drevo vhodné k životu, začnú vyhľadávať medzery a štrbiny, ktoré by boli ideálne pre nakladenie vajíčok. Do jedného vrhu dokážu umiestniť až 200 vajíčok, ktoré sú kladené do otvorov hlbokých zhruba 2cm. Dôvodom je ochrana lariev pred vonkajšími klimatickými zmenami, dostatok priestoru pre rast, ochrana pred vtákmi a v neposlednom rade zaistenie ľahko dosiahnuteľnej potravy. Po nakladení vajíčok dochádza k ich postupnému posilňovaniu a za 2 až 3 týždne k vyliahnutiu lariev. 

tesarik krovovy

 Obr.1. dospelý jedinec tesárika obrovského

Keď je larva schopná samostatného života, začína pomaly hĺbiť cestičky. Čerstvo vyliahnutí jedinci sa vyskytujú najčastejšie v mladom jarnom dreve, je mäkké a plné potrebných látok pre rast. Postupom času silnejú a z povrchov sa po milimetroch prehrýzajú hlbšie. V tento moment sa stávajú z lariev požierači. Tieto malé a nenápadné živočíchy konzumujú prevažne beľové drevo. V ojedinelých prípadoch je možné, že sa z povrchu larvy prehryzú až do jadra stromu. Tu je ich existencia prakticky neodhaliteľná, nakoľko sa pohybujú, žijú a budujú si cestičky pod povrchom, ktorý je človeku skrytý. V prípade takto invazívneho napadnutia je pre drevo v celom svojom pôdoryse znehodnotené – pomaly sa rozpadá na drť. Štruktúra chodieb pripomína malú závodnú dráhu a drobné tunely sú opäť hostiteľskou pôdou pre iný drevokazný hmyz. I keď sú larvy chrobáka ukryté v dreve  je možné ich počuť. Charakteristické je vŕzanie až škrabanie.

Jamky v dreve spôsobujú náchylnosť k poškodeniu vodou, mrazom alebo suchom, ale naopak sú ideálne pre preniknutie kvapiek dažďa a udržanie vlhkosti i v práchnivejúcich pňoch. Tieto podmienky sú pre život úplne vyhovujúce. Pri vlhkosti zhruba 25-30% a teplote vzduchu okolo 30°C sa malým zárodkom tesárika žije najlepšie. Pokiaľ hranica vlhkosti klesne pod 10%, stáva sa pre novú kolóniu drobných škodcov smrtiaca. Ich vývoj nie je zďaleka tak rýchly ako u iných živočíchov. Od vyliahnutia larvy na dospelého jedinca prejde mnoho rokov. Pokiaľ sú podmienky vyhovujúce a larva nie je ničím rušená, môže k premene prísť za 3 alebo 4 roky. Výnimkou nie je ani dokonca 10 alebo 15 rokov. Tesne pred premenou sa dorastajúce larvy prehryzú späť k povrchu dreva, kde hľadajú pomyslené miesto pre zakuklenie. Celý proces je pomerne rýchly a zhruba za 3 týždne je dospelý jedinec na svete. Po vyliahnutí dochádza k strate schopnosti prijímať potravu a chrobáky zhruba do mesiaca umierajú.

larva tesarika krovoveho

Obr.2: larva tesárika obrovského

Ako tesáriky vyzerajú?

Chrobák tesárika býva obvykle sfarbený do hneda. Telo je dlhé asi 1-2cm ( v prípade tých menších druhov ako je tesárik krovový alebo dubový). Na tele sú priečne pruhy, ktoré je možné rozpoznať na krovkách. Larvy sú biele s výnimkou hlavy, ktorá je tmavá a lesklá. Telo býva zo strán pokryté žltými drobnými chĺpkami. Tykadlá dospelých jedincov sú tmavé a tenké a zasahujú zhruba do polovice kroviek, naopak tykadlá tesárika obrovského sú dlhšie než celé jeho telo, ktoré môže dosiahnuť až 6 cm. Tesárik obrovský je tmavohnedý, lesklý a špecifický obrovskými larvami, ktoré merajú až 10 cm.

tesarik obrovsky

Obr.3: tesárik obrovský

Chrobákov z čeľade Tesárikovitých je množstvo a ich drobné vizuálne odchýlky a miesto výskytu ich diferencuje podľa rôznych druhových mien. Napríklad tesárik fialový je považovaný za najväčšieho škodca neodkoreneného dreva. Je pre neho typické modro alebo fialovočierne lesklé sfarbenie.

tesarik fialovy

Obr.4: tesárik fialový

Z hľadiska listnatých drevín je za škodcu č. 1 označovaný tesárik skladový. Je charakteristický dlhým, úzkym a plochým telom. Povrch tela je žlto-hnedý s prvkami modrej, fialovej alebo zelenej. Krovky svojou dĺžkou presahujú dĺžku tela.

tesarik skladistni

Obr.5: tesárik skladový

larva tesarika skladistniho

Obr.6: larva tesárika skladového

Kde môžeme tesáriky nájsť?

Tesáriky patria spoločne s červotočmi k najrozšírenejšiemu a najobávanejšiemu drevokaznému hmyzu. Vo všeobecnosti napadajú všetko drevo, ktoré je ohrozené z hľadiska vlhkosti, stykom so zemou, špárami, kam zateká voda alebo len starnutím a chatrnosťou. Výnimkou nie je napadnutie krovu, ktoré pokiaľ nie je zastavené načas, môže napáchať pomerne vysoké škody. Tesárika je možno nájsť i v byte, kde vŕzga, škrabe a pod dreveným nábytkom alebo konštrukciami sa objavujú malé hromádky dreveného prachu, poprípade pilín.

Ako likvidovať tesárika?

Zbaviť sa tesárika nie je úplne tak jednoduché, ale je to možné.  V prípade tohto hmyzu sa využívajú k boju a hubeniu rôzne prostriedky a postreky. K najúčinnejšiemu spôsobu sanácie patria hĺbkové tlakové injektáže, ktoré drobné larvy úspešne zahubia. Spoločne s hmyzom likviduje i drevokazné huby a plesne. Menej invazívny je postrek alebo náter, ktorý síce niektoré jedince blízko povrchu zahubí, ale vo vnútri dreva ich môže prežiť niekoľko sto ďalších. Náterové a postrekové látky plnia skôr funkciu preventívnu. Pri likvidácii tesárikov pomocou tlakovej injektáže dochádza k navŕtavaniu dreva do hĺbky zhruba 25-30 cm (záleží na napadnutom materiáli), kam sa potom vstrekujú fungicidy (chemické prostriedky k hubeniu húb) a insekticidy, ktoré majú fatálny účinok na drevokazný hmyz vrátane jeho vajíčok a lariev.

Proces boja proti chrobákom prebieha pod tlakom 25-30 barov. Po úspešnej aplikácii dôjde ešte k chemickému postreku, ktorý takto ošetrené drevo zakonzervuje. Ďalej je možné využiť i iný než chemický spôsob. Ide o fyzikálne hubenie, ktoré prebieha pomocou dezinfekcie horúcim vzduchom. Je možná aplikácia gama žiarenia, ultrazvukovým a röntgenovým žiarením, poprípade je možné využiť i vysokofrekvenčný elektrický pól. V rámci boja s tesárikmi je aj dôležitá prevencia a skoré odkorenenie dreva, ktoré by sa mohlo stáť potencionálnym hostiteľom kolónie lariev.