Terasové dreviny

Terasové dreviny

V najčastejších prípadoch sa o terasových drevinách hovorí ako o exotickom dreve. Toto drevo je potrebné nechať zhruba 3 mesiace pred náterom zvetrať. Exotické dreviny sú plné vlastných olejnatých látok, ktoré sa behom tejto doby vyplavujú a uvoľňujú tak miesto pre vstup ochranných olejov do štruktúr dreva.

Pokiaľ náter uponáhľate a drevo bude mať neustále vysoké percento vlastných olejov, nedôjde k prepojeniu náteru s drevom a náter sa tak už po prvom daždi začne lúpať. Je potrebné rešpektovať vlastnosti všetkých druhov dreva. napríklad drevina Ipe má hustotu 1200kg/m³.

Renovačné nátery sú potrebné po roku, maximálne po dvoch, aby bol náter stále v dobrej optickej kondícii.

terasa2

Terasové oleje

Terasy vo vonkajšom prostredí sú vhodné z dreva exotického a ihličnatého – minimálne však z borovice kvôli tvrdosti dreva. Na ošetrenie terás použijeme terasové oleje. Možno aj na vonkajší nábytok. Obsahuje 45% sušiny, 12% pigmentácie. Aplikuje sa v dvoch náteroch štetcom so šírkou 15 mm. Doba schnutia medzi nátermi je 10-12 hodín.

Farebné odtiene prispôsobte typu dreva. Proces starnutia dreva u vodorovne položeného dreva je rýchlejší, odvíja sa tak od toho i interval renovácie. Možno i na fasády a na termo drevo. Renovácia cca 1 za rok, alebo 2 roky. Na slnečných miestach, alebo pri zavlažovaní je vidieť potrebu renovačného náteru skôr, než na miestach pod stromami bez slnka. Lúč sa od chráneného dreva odrazí, v opačnom prípade ho pohltí. Farba č. 007 bez pigmentu je tiež i bez UV ochrany.

terasa3