Rýchly prehľad exteriérových farieb na drevo

Rýchly prehľad exteriérových farieb na drevo

Rozdelenie typov náterových hmôt na drevo

Teraz si stručne popíšeme základné skupiny výrobkov na trhu. Môžeme ich rozdeliť do dvoch kategórií. V prvej kategórii ide o nátery na báze vody a druhá kategória bude postavená na syntetických náteroch. Syntetické nátery – pri tejto skupine ide o roztoky alkydových živíc s aditívami a pigmentom. Aditíva sú prídavky, ktoré vylepšujú iné látky alebo zmesi. U týchto syntetických náterov sa odporúčajú 2-3 nátery a renovácia je potrebná zhruba za 5-6 rokov.

Ďalšie rozdelenie je na Lazúry silnovrstvové a tenkovrstvové.

Silnovrstvové lazúry zaisťujú ochranu dreva z vonkajšej strany, neposkytujú však ochranu v strede dreva. Na povrchu sa tak vytvorí separačná vrstva, ktorá je odolná vonkajším vplyvom zhruba 5-6rokov. Renovácia môže byť nákladnejšia, často je potrebné zbrúsenie celého povrchu.

Tenkovrstvové lazúry sú rovnako na báze vody, ich životnosť je však o 3-4 roky kratšia. U všetkých týchto produktov na báze vody je potrebné brať na vedomie, že sa začnú lúpať a vytvárať tzv. šupiny.

osmo-logo_122_x_225

Základné systémy OSMO výrobkov na olejovej báze

Odlišnou skupinou sú Olejové nátery OSMO, ktoré stavajú na báze prírodných olejov, táto skupina olejov chráni drevo zvnútra, vyplňuje póry do hĺbky, ale neochraňujú povrch pred nečistotami, ako je prach, peľ. Aj pri renovácii je potrebné starý náter zbrúsiť a vykonať nový. Olejovo-voskové nátery stoja na základe tvorenom kombináciou olejov a voskov. Osmo najčastejšie používajú olej z bodliakov, olej sójový, ľanovýslnečnicový, vosk z prasličky a vosk karnaubský. Olej funguje ako „výplň póru“, a vosk vytvorí ochrannú vrstvu na povrchu dreva. Tento voskový povrch je mikroporézny, umožňuje prijímať i odovzdávať vzdušnú vlhkosť bez porušenia náteru.